Projevy avitaminoz ryb


Pokud se ryby chovají divně, nemusí být ještě příčinou choroba v pravém slova smyslu. Řada avitaminoz se projevuje velmi podobně. Naštěstí pokud je skutečně příčinou symptomů nedostatek vitamínů, je situace podstatně zvládnutelnější než v případě infekční nebo parazitární choroby.

Azvýšený úhyn potěru, zpomalený růst, tuková degenerace jater, nervové poruchy a oční záněty, krevní podlitiny v okolí prsních ploutví a oka
B1nervové poruchy, ztráta rovnováhy, křeče, ochrnutí
B2krevní výrony v oku i jinde po těle, nekroza žaber, třepení ploutví
B6nervové poruchy, problémy s dýcháním, nechutenství, úhyn
B12pokles množství hemoglobinu a červených krvinek, nechutenství, pomalý růst
Cnechutenství, pomalý růst, krvácení do vnitřních orgánů
D3narušení metabolismu vápníku a hořčíku, vznik rachitidy, špatně vyvinutá žaberní víčka
Ezvýšený počet neoplozených jiker, u plůdku degenerace jater
Hztmavnutí povrchu těla, nechutenství, anémie, pomalý růst
Kprodloužení srážlivosti krve
PPnechutenství, zažívací poruchy, zduření žaber
cholinnechutenství, pomalý růst, krvácení do ledvin a střev, ukládání tuku na játrech
kyselina listovápomalý růst, anémie, třepení ocasní ploutve
kyselina pantotenovápřekrvení a zduření žaber, dýchací potíže, pomalý růst