Akvaristický chov

Jak to bylo kdysi ...

Akvaristika mě provázela od dětství. Již ve velmi útlém věku jsem byla svědkem péče svých rodičů o chov, který se zabýval z velké většiny tetrovitými rybami, rájovci a pavími oky. Po jistém čase došlo ke zrušení chovu, ke kterému jsem se před pár lety znovu vrátila. Musím konstatovat, že po stránce zdravotního stavu ryb v tehdejší době byly ryby podstatně zdravější a žádné problémy se nikdy nedostavily. Přitom jak tak vzpomínám, bylo mnoho potencionálně nebezpečných manipulací, které by jistě v současné době způsobily pohromu v chovu ( např. lovení živého krmiva ve volné přírodě, nepříliš dlouhá karanténa nově získaných jedinců případně i žádná apod. ).

Jaké je to dnes ...

Situace v akvaristice není uspokojivá. Obzvláště v obchodech se velmi často objevují silně napadené chovy. Nevím, do jaké míry se liší kvalita nabízených ryb v obchodech mimopražských ( natolik velké množství mimopražských obchodů jsem nenavštívila ), ale zde v Praze situace rozhodně není nejrůžovější. Ve valné většině obchodů jsem nalezla téměř v každém akváriu buď uhynulé kusy nebo již silně napadené jedince s velice širokým spektrem symptomů.

Jaké to bylo po znovuzavedení akvarijního chovu po letech ...

Již krátce po znovuobnovení chovu jsem se začala potýkat s chorobami ryb. Už první chovný pár zakoupený v akvaristice byl nakažený, bohužel symptomy se ukázaly až po určité době a byly zcela neurčité. Jelikož situace začala být velmi vážná a hrozilo vyhynutí celého chovu, dohodla jsem se se Státním veterinárním ústavem v Praze na rozboru ryb. Velice děkuji tomuto pracovišti za ochotné jednání, obzvláště proto, že zamestnanci byli ochotni provést rozbor jen jedné ryby.

Výsledek rozboru byl následující :

Patologicko - anatomické vyšetření :

Na povrchu těla zjištěno periferní roztřepení ploutví a vypadávání ploutevních paprsků, krváceniny na okraji postižených míst, žábry bledé, parenchymatozní orgány pouze lehce překrvené bez zjevných alterací, zažívadla téměř bez obsahu a zánětlivých změn.

Bakteriologické vyšetření :

orgány, střevo, ploutev - Aeromonas hydrophila

ploutev - Shewanella algae

Vyšetření zároveň zahrnovalo vypracování antibiogramu na bakterii Aeromonas. Bakterie se jevila jako rezistentní na Penicilin a jeho deriváty a také na Streptomycin. Naopak citlivá je na Chloramphenicol a Tetracyclin. Antibiogram je obsáhlejší, udávám pouze nejzajímavější údaje.

Parazitologické vyšetření :

žábry - Dactylogyrus - středně silné napadení

Primární infekcí byl bezesporu žábrohlíst, sekundárně se na oslabených rybách podílela bakteriální infekce.

Na léčbu nákazy žábrohlísty jsem použila Neguvon.

Po přeléčení parazitární nákazy jsem se nechtěla bezhlavě vrhat do léčby bakteriální infekce. Připadala v úvahu možnost, že po odstranění primární infekce se ryby s bakteriozou vyrovnají sami. Bohužel nebylo tomu tak. Osádka akvária byla přeléčena enrofloxacinem.

Co se dělo pak ...

Teprve po uvedených procedurách se podařilo chov ozdravit. Možná je dobře, že jsem si tuto proceduru prošla hned na počátku, od začátku znovuobnovení chovu jsem si pak dávala veliký pozor. Bylo třeba ještě dodávat vysoké dávky vitamínů, což nakonec doporučuji i v běžných zdravých chovech. Nyní je situace po letech vyrovnaná.