Vystudovala jsem technický a přírodovědecký obor. Vlohy k přírodovědeckému zaměření jsem měla již odmalička. Již od velmi raného věku mě velice zajímal hmyz a v podstatě jakékoliv zvířectvo. Ve dvou letech jsem přinesla našim při stanování v ruce velikou užovku. Rostliny mě také velice zajímaly, mám pěkné vzpomínky na pěstování všeho možného na balkoně. Vlohy k technickému zaměření se začaly projevovat poněkud později, co tak vzpomínám, přelomové bylo asi moje setkání s počítači v mých cca 12ti letech a pak to již šlo jedno po druhém. Nejdříve šlo spíše o softwarové ovládání techniky, později již i o rozebírání a vrtání se v jejích útrobách, což činím dodnes.

Z techniky se věnuji samozřejmě výpočetní technice. Věnovala jsem se také vysílání na pásmu CB, avšak spíše než vysílání mě zaujal internet, takže jsem po cca 2 letech skončila. Občas, ovšem pouze účelově, používáme PMR vysílačky, především ke koordinaci cest do zahraničí s dalšími vozidly. Dá se říci, že jak má něco displej a ovládací prvky, jsem zcela ztracena. Technickou zálibou lze označit i fotografování, které mám ráda již od dětství a nyní přibyl zcela nový koníček zvaný Geocaching. Tomu jsem zcela propadla a budu nyní vytvářet speciální stránky na toto téma.

Z čistě netechnických zálib se věnuji akvaristice a pěstování zajímavých rostlin ( především sukulenty, ale také nevšední a exotické rostliny ). V minulosti jsem chovala různá zvířata, nyní už kromě rybiček nemáme žádné.

Kdysi jsem se zabývala také sportem, konkrétně gymnastikou, tu už ale léta neprovozuji. Zabývala jsem se jí 11 let. Dělala jsem sportovní i moderní, dalo mi to hodně, ale něco mi to i vzalo. Ale nelituji toho, to v žádném případě. Je dobře, že jsem jako dítě byla zaměstnaná a nenudila se. A to jsem se opravdu nenudila, tréninky byly denně. Sport člověka naučí vůli, trochu sebezapření a snahy něco dokázat. No a kladný vliv na tělesnou schránku má též, i když při závodním sportu se často objevují i ty vlivy negativní. Vesměs ovšem záleží na rozumnosti trenérů a na správné míře. Ovšem to už je diskuse na speciální stránku.