Prevence, léčení


Prevence

karanténa odborníci doporučují délku karantenizace okolo šesti týdnů. Může se to zdát jako velmi dlouhá doba, ale věřte, že není neopodstatněná Před určitou dobou jsem si přinesla nové ryby a právě takto dlouhé době jsem je podrobila karanténě. Ukázalo se to jako velice prozíravá věc, během této doby se totiž objevily určité symptomy choroby. Přitom se nejednalo o první dny karantény, ale až pozdější dobu. Karanténní nádrž by neměla obsahovat žádnou dekoraci.
aerosol je možná opomíjený možný zdroj přenosu chorob. Pokud tedy existují karanténní nádrže a nádrže chovné nebo jen pro okrasu, není dobrý ani stejný zdroj vzduchu.

Pozor na vznik aerosolu z akvárií, ve kterých je aplikováno léčivo. Některé léčebné prostředky mohou být zdraví škodlivé a tudíž vdechování aerosolu může ohrozit chovatele.

hygienaspočívá nejen v dodržování hygieny v akváriu ( odkalování, výměna vody, zamezení překročení povolených koncentračních hodnot dusitanů apod. ), ale i řádnou dezinfekci pomůcek ( případně vymezení určitých pomůcek jen pro jednotlivá akvária ). Já mám pro společné akvárium a pro karanténní nádrž pomůcky dvojmo, každé pro jednu nádrž.
správný způsob filtracepříliš intenzivní průtok vody filtrem není žádoucí ve smyslu špatné denitrifikace na povrchu filtrační náplně. Zároveň je nežádoucí z toho vyplývající silný proud přefiltrované vody, jelikož ryby se pak zbytečně vysilují překonáváním tohoto proudu. Je doporučeno zároveň používat silnější filtrační vrstvy.
správné chovné podmínkykaždý druh ryb vyžaduje určité podmínky chovu ( vhodné pH, tvrdost vody apod. ). Neopomíjeným faktorem, ovlivňujícím zdraví ryb, je zamezení přerybnění v nádrži. Správná vyvážená strava samozřejmě též nemůže být opomíjena.
stresové faktoryje nutno omezit pokud možno na minimum. Nesmí docházet k příliš velkým výkyvům v kvalitě a teplotě vody.

Postup léčení

Nesmí dojít k předávkování ani poddávkování léčiv a ani ke zkrácení doby působení. Léčba se nesmí přerušit předčasně, ani v případě, že se výsledek nedostavuje. Hrozí vznik rezistence původců chorob vůči použitému přípravku.