Když najdete nemocnou rybu ...


Nemocná ryba se pozná snadno, pohybuje se jinak než jindy a než ostatní, vypadá jinak, je tmavší, světlejší, má podezřelé útvary na kůži nebo rozpadající se ploutve, nežere, odděluje se od hejna, někam se schovává. To je výčet možných příznaků. Mohou se samozřejmě různě kombinovat.

Rozhodně odsuzuji jednání některých akvaristů, kteří takové ryby odloví a spláchnou do WC. PROBOHA, copak je možné takto zacházet se živým tvorem? Takovouto rybu odlovíme do jiné nádrže, pokud se žádná v domácnosti nenachází, postačí i půl PET láhve od limonády nebo minerálky, ryba stejně bývá málo aktivní a zmenšený objem snáší vcelku dobře. Navíc nádržka je vyšší než širší a dobře se tak odkaluje, což je v omezeném objemu velmi důležité. Voda se rychleji kazí než ve velké nádrži. Navrch dávám ještě kus gázy, aby bylo zajištěno větrání a ryba nevyskočila, pokud by se náhodou lekla. To je dobré obzvláště u skákavých ryb jako je např. zebřička ( danio pruhované ) nebo neonka.

A můžeme započít s léčbou. Pokud se zjistí, že je nákaza parazitární, která vyžaduje přeléčení i společné nádrže, učiníme tak.

Nelamte hůl nad sebehůře vypadající rybou, nikdo nikdy neví, zda se jí dá nebo nedá pomoci. Kdybych utratila zebřičky, když jsem zjistila, že napadají na bok, neměla bych dnes ani jednu. A přitom se je podařilo naprosto 100% vyléčit. Vím, někdo může oponovat, že může jít o trápení ryb, pokud vypadaji velmi špatně. Je to diskutabilní záležitost. Podle jakých kritérií má chovatel posoudit, že je stav ryby skutečně beznadějný? Pokuste se svým rybám dát šanci.