Hnízdění


V roce 1988 jsem trošku zdokumentovavala průběh hnízdění.

29. května - snůška prvního vejce
31. května - snůška druhého vejce
2. června - snůška třetího vejce
4. června - snůška čtvrtého vejce
6. června - snůška pátého vejce
8. června - snůška šestého vejce
17. června - vyklubání prvního mláděte
19. června - vyklubání druhého mláděte
21. června - vyklubání třetího mláděte
23. června - vyklubání čtvrtého mláděte - ostatní dvě vejce zůstala nevyklubaná zřejmě naší vinou, jedno z nich bylo vyhozeno a po našem zákroku, kdy jsme jej vrátili do hnízda, si samice tato dvě vejce popletla a odmítala sedět na jiném než původně vyhodila, tudíž přišla vniveč obě vejce.
21. srpna - mláďata již zcela samostatná a oddělená v jiné kleci


A zde jsou dokumenty, hovořící o průběhu hnízdění v roce 1994. Nejsou zcela úplné, ale určitý obrázek o časovém sledu událostí jistě poskytnou. Ještě poznámka, že odchov probíhal v bytových podmínkách v listopadu. I tak se nám podařilo zajistit dostatečné množství zeleného krmiva, tudíž závěr zní : nevidím důvod, proč v zimních měsících v bytových podmínkách nenechat papoušky hnízdit. Je však skutečně potřeba dělat vše pro to, aby podmínky odchovu byly příznivější, např. dlouho uměle osvětlovat, aby samec i samice mohli krmit mláďata. Zajišťování vhodné výživy již bylo zmíněno. Tehdy jsme volili toto období z toho důvodu, že přes léto prostě nějak nevyšel čas. Odchovy v letním období jsou samozřejmě daleko pohodlnější.

13. listopadu - páru do klece instalována budka
21. listopadu - sneseno první vejce
23. listopadu - sneseno druhé vejce
25. listopadu - sneseno třetí vejce
27. listopadu - sneseno čtvrté vejce
1. prosince - sneseno páté vejce
8. prosince - vyklubání prvního mláděte
10. prosince - vyklubání druhého mláděte
12. prosince - vyklubání třetího mláděte
14. prosince - vyklubání čtvrtého mláděte


Před hnízděním je třeba ptáky k hnízdění stimulovat pomocí stravy :

Listopad až ledenzrní, mrkev, zelené krmení, naklíčené zrní jednou týdně
Od ledna až do skončení chovné sezonyzvýšení příjmu živočišných bílkovin
Březen až dubenzelené krmení (kopřivy, pampelišky), větve (černý bez), minerální látky

Před snůškou je třeba nabízet sépii nebo jiné materiály, obsahující vápník a hořčík jako je omítka nebo vaječné skořápky z natvrdo uvařených vajec.

Míchanici přestáváme předkládat po zasednutí samice na vejce. Samce je totiž třeba zklidnit, aby v touze po páření nevlétl do budky a nerozbil vejce. U korel je navíc zklidnění samce důležité i proto, že střídá samici při sezení. Michanici pak podáváme až v době líhnutí mláďat.


Hnízdní budka pro papoušky vlnkované

Budky se rozdělují podle konstrukce na typ stojatý a ležatý. Jelikož oba tyto typy mají svá pro a proti, byl vyvinut i typ třetí, kompromisní. Zde je :

Vhodným materiálem na stavbu budky jsou obyčejná prkna s tloušťkou 2 - 3 cm. Překližka se k tomuto účelu příliš nehodí. Některé budky nemusejí mít zhotoven hnízdní důlek, stačí jen vrstva rašeliny nebo pilin. Pokud však chcete hnízdní důlek vyrobit, nejlepším způsobem je vytvořit si kaši ze sádry a pilin a z té vymodelovat podložku s důlkem. V budce pak do důlku ještě dáme podíl steliva. Používala jsem právě tento způsob s tím rozdílem, že jako podestýlku jsem nejdříve používala ztrouchnivělé dřevo a později piliny. S rašelinou zkušenosti nemám. Jinak důlek, vytvořený popsaným způsobem, byl chovnou samicí velmi dobře přijat a nevyhnul se jejím stavebním úpravám. Vždy začišťovala ostré hrany, zřejmě aby nedošlo k poranění mláďat.

Sama jsem pro chov používala typ ležatý a je pravda, že právě proto zřejmě mláďata z posledního odchovu snadno vypadávala ( malá zmíňka o tom je zde ). Typ kompromisní by měl tento nedostatek odstranit. V literatuře se u tohoto typu uvádí průměr vletového otvoru 4,5 cm. Uvádím však 6 cm, jelikož si pamatuji, že jsme kdysi dávno sestrojovali budku a jedna samice se nám ve vletovém otvoru vzpříčila. Větší rezerva neškodí. Bidélko, které je nainstalováno pod vletovým otvorem, jsem ve své budce neměla, jelikož těsně u vletového otvoru bylo běžné bidélko a zcela plnilo svůj účel.

Velkou výhodou u typů ležatých a kompromisních je také větší prostor na dně budky a menší riziko poranění mláďat nebo rozbití vajec. Hnízdní důlek se umísťuje na opačnou stranu, než je vletový otvor právě z těchto zmiňovaných důvodů. Ovšem zase tak ideální to nebývá. Chovná samice kdysi zcela opovrhla nabízený důlek ( tehdy nebyl vyroben ze směsi sádra - piliny, ale z obyčejného dřeva ) s podestýlkou a mláďata vychovala na skoro holém dně ( i to málo, co jsme pod ni podložili, vyhodila ) naproti vletovému otvoru. Ta samá samice se však při dalších hnízděních zachovala zcela opačně a důlek bezvadně využila včetně podestýlky ( zřejmě se jí sádra zalíbila ).


Růst mláďat papouška vlnkovaného podle Michaelise

Stáří ve dnechhmotnost mláďat v g
12
23
34
45
57
69
711
813
916
1019
1122
1224
1326
1428
1530
Stáří ve dnechhmotnost mláďat v g
1632
1734
1836
1937
2038
2139
2240
2341
2440
2539
2638
2738
2838
2937
3037
3137Krmení v době hnízdění

V době sezení na vejcích se krmí pouze zrninami, teprve těsně před klubáním mláďat se podává míchanice nebo náhražka - pečivo máčené v mléce nebo vodě ( ve vodě může být rozpuštěn Roboran ). Vhodnější je však vaječné krmení. Zelené krmivo ve formě např. pampelišek podáváme denně. Dále je vhodné podávat nezralá a naklíčená semena.