Plísňová onemocnění

Obecně mají protiplísňové účinky následující léčiva : kuchyňská sůl, malachitová zeleň, manganistan draselný, methylenová modř, síran měďnatý a trypaflavin.

Achlya, Saprolegnia

Na pokožce a žábrech ryb jsou patrné bílé chomáčky mycelia. Tyto vodní plísně jsou přítomny v každém akváriu v podobě spor, avšak pokud podmínky v akváriu nejsou zcela vyhovující, množí se a napadají ryby spíše druhotně. Napadají i jikry. Předcházet se dá pečlivou hygienou chovu, dobrým provzdušněním vody ( nedostatek kyslíku může patřit mezi hlavní příčiny namnoženi plísně ), šetrnou manipulací s rybami, aby nedošlo k poranění pokožky a odstraňováním jiker, které jeví známky napadení plísněmi. Léčí se pomocí trypaflavinu ( dlouhodobá koupel - tato léčba je odzkoušena v akvarijní praxi ) a malachitové zeleně. Solné lázně nejsou účinné. Plísně mohou být průvodním jevem bakteriální infekce, proto je třeba nejdříve léčit bakteriozu.

Aspergillus flavus

Napadení ryb je nepřímé. Plíseň napadá krmivo ( vizuálně ji lze identifikovat jako žlutou plíseň ). Jestliže ryba krmivo přijímá, přijímá současně i aflatoxin, který je silně karcinogenní, teplotně stabilní, k jeho rozkladu dochází teprve při 300 stupních Celsia. Často u ryb dochází k degeneraci jater.

Branchiomyces sanguinis

Nákaza probíhá na žábrách. Nemoc podporuje vysoká teplota v chovném zařízení, problém s hygienou v nádrži včetně nedostatku kyslíku a snížení pH. Ryby se dusí, nepřijímají potravu, žábry mají zanícené, tmavé, skřele se nadzvedávají sekrecí hlenu. Léčení neexistuje.

Ichtyosporidium hoferi

Toto plísňové onemocnění napadá ryby sladkovodní i mořské. Ve tkáních se tvoří žlutohnědé uzlíky, srdce, játra a svalstvo je granulováno. Cysty jsou ohraničeny černým pigmentem. Ryby mohou být vodnatelné i vyhublé, mohou mít potíže s plaváním. Původce tzv. " děrové nemoci " může být také tato plíseň, i když hlavním původcem je bičíkovec Spironucleus a Hexamita ( kromě něho také výtrusovci a bakterie ). Nemoc se projevuje také zvrásněním kůže. Není znám lék.

Exophiala, Phialophora

Plísně napadají vnitřní orgány. Vizuálně se napadení projevuje vodnatelností ryb a zježením šupin. Léčba neexistuje, je uváděno, že nejlepší prevencí je odstraňování uhynulých kusů a omezením dřevěných dekoračních předmětů, pocházejících z rašelinišť. Také je možné zavlečení do akvária živými nítěnkami.