Co je důležité


Následující témata mohou působit banálně, ale velmi často se v nich chybuje a důsledek těchto chyb může být skutečně vážný. Proto se nedají přehlédnout.


Hygiena chovu

Hygiena je nesporně velice důležitou součástí úspěšného chovu. Podle druhu chovného zařízení se hlavní zásady dodržování hygieny liší. Jelikož jsem však nikdy nevlastnila voliéru, následující informace se budou týkat pouze chovu v klecích.

V klecích se doporučuje jako podestýlka vrstva písku. Avšak v bytových podmínkách je daleko vhodnější novinový nebo jiný savý papír. V tom případě však musí být v kleci přítomna miska s pískem.

Pro úsporu času se mi osvědčilo dát na dno klece novinový papír a navrch dva přeložené kusy kuchyňských utěrek. Ty pak lze vyměnit velice snadno, jelikož se dají vyjmout i dveřmi klece. Spodní část klece se pak nemusí rozebírat. Často je nutno vymývat misky a napáječky. Také bidélka se musí často obměňovat. Klec je čas od času nutno omýt také.Pohyb

Další velice důležitou součástí péče o papoušky a jiné exotické ptactvo je umožnit ptákům pohyb. V klecových podmínkách zůstává veškerá starost na chovatelích. Tedy je třeba ho papouškům dopřát. Pokud jsou ptáci ochočení, není vetšinou žádný problém. Pták je schopen přiletět na zavolání, pokud vylétne z klece, přistává na ní. Většinou nepřistává na vyvýšená místa, i když někdy mohou nastat problémy.

Moje korela často podléhala objevitelským náladám a někdy si dopřávala i výlet na různá výše položená místa, jako je lustr, skříňky, žebřiny a poličky. Byla pak natolik zaujata takovými místy, že je přehnaně často vyhledávala. Pak se mi osvědčilo ji nosit na ruce do místnosti, kde bylo takových míst pokud možno co nejméně. Velice brzy pak zapomněla a znovu se zdržovala ve vhodnějších místech.

Polodivocí ptáci se podle mých zkušeností, obzvláště pokud tvoří malé hejno ( v mém případě kdysi chovný pár, jejich potomci a druhá samice ), většinou drží při sobě na kleci a pokud vylétají, znovu na ni usedají. Pochopitelné je, že chování papoušků se velice liší a mohou nastat i jiné případy, kdy pták opustí klec, usedne někde pokud možno co nejvýše a odmítá návrat do klece. K tomu by nemělo docházet, ukazuje to na příliš časné opuštění klece, kdy ochočování ještě nebylo dostatečně kvalitní. Nedá se nic dělat, pokud je pták držen v bytě, je nutno, aby ochočení bylo alespoň takové, aby se dalo s ptákem manipulovat. To je dobré i v případě, že nastane nějaký veterinární problém, jelikož práce se zcela divokým papouškem pak opravdu není žádný med.Koupání

Koupel papoušků by měla být pravidelná a mělo by se na ni navykat už od raného věku papouška. Je pravda, že se objevují i takoví jedinci, které ke koupeli prostě nepřinutíte.

Jsou dvě možnosti. Pro menší papoušky se hodí malé koupelničky, běžně prodávané ve specializovaných obchodech, které se zavěšují na dvířka klece (pozor však na to, že takové koupelničky jsou dvoudílné a není složité je rozebrat - tudíž je dobré obě části zabezpečit tak, že obmotáme celou koupelničku provázkem nebo ještě lépe izolepou). Pro velké papoušky dostatečně velké koupelničky nejsou. Škoda. Lze však tuto nepříjemnost obejít, obzvláště pokud vlastníte ochočeného papouška. Korelce jsem mimo klec předkládala plastikovou misku např. od nanukového dortu. Ještě lze praktikovat postřik z postřikovače na květiny. Tento způsob byl u korely velice oblíben a dokonce ho i sama vyžadovala.

Papoušci mají zvláštní cit na to, jestli již přišel čas na další koupel nebo ne. Pokud takový okamžik ještě nenastal a bývá zhruba tak týdenní odstup dvou koupelí a i déle, papouška nepřesvědčíte.Nebezpečí v bytě

Na papouška číhá v bytě mnoho nástrah. Otevřená okna jsou asi největším nebezpečím a rozhodně zamítám názory některých chovatelů, kteří argumentují tím, že okno už párkrát otevřené měli a papoušek neulétl. Takto se chová pouze nezodpovědný a lehkovážný chovatel, jestliže svého papouška vystavuje takovému riziku. Pták pokud ulétne, ztrácí orientaci a ve zmatku může zalétnout skutečně velmi daleko. Pak už není opravdu žádná naděje, že by nalezl cestu zpět a je pravda, že ta naděje je i jinak velmi malá. Otázkou zůstává, co se děje s papouškem pak. Soužití s divokým ptactvem je zdá se někdy možné, avšak údajně může právě od divokých ptáků dojít k útokům na papouška. A to zrovna nemám na mysli napadení dravými ptáky. Otázku nevhodného klimatu u neotužilých papoušků pak také nelze přehlédnout. V lepším případě se pták může vnutit k lidem, jak už se to občas stává. To je však v tom lepším případě.

Další problém nastává s vařící vodou, rozpálenými plotýnkami a otevřeným ohněm a vodou.

S posledně jmenovaným mám zkušenosti, jelikož korela při pravidelném proletu zabloudila do koupelny a spadla do umyvadla, kde se právě pralo prádlo. Přistála do vody na prádlo, namočila se po krk, avšak příliš vyvedená z míry nebyla. Po vylovení bylo nutné ji ostříkat čistou vodou, jelikož v umyvadle s vodou byl přítomen i prací prášek ( detergenty a dezinfekční přípravky jsou pro papoušky nebezpečné ). Z toho vyplývá, nikdy papouška nenechávejte bez dozoru.

Látky obsahující Zn nebo Pb, laky, deodoranty, grafit a šampony jsou další nebezpečné látky. Samozřejmě se papoušek nesmí dostat do styku s dalšími jedovatými látkami, jejichž výčet by byl skutečně velmi obsáhlý.

Dále je třeba dát si pozor na dveře ( hrozí přiskřípnutí ) a zároveň koukat na podlahu, abychom papoušky nezašlápli. A věřte, že to bohužel není ojedinělý případ. Velkým nebezpečím pro papoušky a nejen je, je jejich zanechání v automobilu na slunci. Tímto způsobem lze o papouška snadno přijít.Co ještě ...

Jakmile začíná být teplo a přichází léto, snažila jsem se poskytnout papouškům co nejvíce pobytu ve venkovních prostorech. Ve městech lze použít pouze okenní parapety a balkony, pokud vlastníte zahrádku, je situace podstatně lepší. Znovu upozorňuji na nutnost zabezpečení klecí, konkrétně dvířek a spodních částí klece. O dvířcích bylo řečeno již více jinde. Spodní části klecí však nejsou konstrukčně dobře upevněny k horní části. Proto není dobré přemisťovat klece za držátko navrch klece, ale zásadně přenášet klec za spodní část. Také je nutné zdržet se zavěšování klecí na zdi nebo stromy ze stejného důvodu.

Pokud na klec svítí slunce, je třeba polovinu klece zastínit. Jedině tak si papoušci mohou vybrat, zda - li se chtějí slunit nebo zůstat ve stínu.

Pokud máte možnost čas od času umístit papoušky na zahradě, osvedčilo se mi odstranit dolní část klece a umístit klec na trávník. Papoušci si velmi rádi vybírají zelené krmivo, které chtějí. Pozor na možnost úniku ptáků, je třeba si dávat pozor při manipulaci s klecí, umístit ji na rovný terén, prohlédnout, zda - li někde není otvor, kterým by mohli ptáci uniknout a mít ptáky stále pod dozorem. Náhle se může objevit například kočka, třeba i jen z hravosti skočí na klec a může ji převrhnout.